Art for Peace Logo
Age Group Logo

Město v kupoli / City in the dome

Art for Peace picture
Artist: Antonín Š.
Location: Rohatec, Česká Republika
Age: 17
"Město je chráněné kupolí, aby se v něm dalo bezpečně žít. Vně kupole je jen zlo a zhouba, zatímco lidé ve městě klidně a šťastně žijí bez hrozby jaderné války.

The city is protected by a dome, so that he could safely live. Outside the dome is just evil and destruction, while people in the city peacefully and happily live without the threat of nuclear war."

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: