Art for Peace Logo
Age Group Logo

Zeď vyjádření / wall comments

Art for Peace picture
Artist: Luboš S.
Location: Břeclav, Česká Republika
Age: 17
"Je to vyjádření síly slova proti ničivé jaderné válce. Rudá barva písma je symbolem zbytečně prolévané krve ve všech válkách světa.

It is the expression of words against the destructive power of nuclear war. The red color of the font is a symbol of bloodshed in wars all over the world."

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: