Art for Peace Logo
Age Group Logo

The dove of peace :)

Art for Peace picture
Artist: Deimantė S.
Location: Varniai, Lithuania.
Age: 15
"Norint pakeisti pasaulį, reikia pradėt jį keisti nuo savęs. :) Užtenka karo, tegul visi pinigai, kurie yra panaudojami ginklų ir karo priemonių gamybai, atitenka tiems žmonėms, kurie neturi ko apsirengt, pavalgyt, kurie neturi kur gyvent.:) Tegu susitaiko visi tie, kurie yra susipykę.:) Žemei reikia taikos - ne karo. :) Saugokim ir mylėkim savo planetą, nes tik ji yra mūsų prieglobstis, nes tik jos dėka esame čia ir dabar. :) / In order to change the world, do it yourself. :) We're make war, let all the money that is used for weapons and war in go to those people who have nothing to apsire to, no food, have no place to live. A Compromise :) Land of Peace - not the war. :) Let us beware and look after our planet, because it is our only refuge, because only through it we are here and now. :)"

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: