Art for Peace Logo
Age Group Logo

Štěstí / happiness

Art for Peace picture
Artist: Kateřina B.
Location: Sokolov, CZ
Age: 7
"Nakreslila jsem pohádku o Honzovi, kterou mi maminka četla, když jsem byla malá. Dnes už si ji přečtu sama, protože chodím do školy.

I drew the story of Jan, mother read to me when I was little. Today we read it myself, because I go to school."

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: