Art for Peace Logo
Age Group Logo

Demonstrace /demonstration

Art for Peace picture
Artist: Jakub R.
Location: Sokolov, CZ
Age: 11
"Obrázkem zachycuji svět, kde se ještě válčí, svět v plamenech. Svět, kde se demonstruje proti válkám a násilí a mír je ještě velmi křehký. A dále svět, kde se lidé domluvili a podali si ruce ke kamarádství a spolupráci.

Pictures show the world where still at war, world in flames. A world where demonstrating against wars and violence and peace is still very fragile. A further world where people agreed and shook hands for friendship and cooperation."

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: