Art for Peace Logo
Age Group Logo

Nový život / New Life

Art for Peace picture
Artist: Jiří D.
Location: Sokolov, CZ
Age: 12
"Malí ptáčkové čekají na krmení jako malá miminka.
S láskou a trpělivostí své maminky vyrostou v dospělé. Neničme tento koloběh přírody. Je krásný.

The little birds waiting to be fed like a little baby.
With love and patience of their mothers grow up to be adults. Do not destroy the cycle of nature. It is beautiful."

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: