Art for Peace Logo
Age Group Logo

Má svět naději? / My hope for the world?

Art for Peace picture
Artist: Jean T.
Location: Sokolov, CZ
Age: 15
"Ohrožený svět prorostlý zlem, honbou za ziskem, násilím a strachem .. sevřený do chapadel stromu, které Zemi pomalu a jistě ničí, dusí. Máme šanci na její záchranu ? Určitě se o to společně pokusme .

The endangered marbled evil world, the pursuit of profit, violence and fear .. constricted tentacles into the tree, which the Earth slowly and surely destroy, suffocate. We have a chance to save her? Certainly it is a collaborative trial."

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: