Art for Peace Logo
Age Group Logo

Krásný život / Beautiful life

Art for Peace picture
Artist: Eliška D.
Location: Děčín,Česká Republika
Age: 12
"ŽIVOT s jadernými zbraněmi si neumím představit ,ale krásný život lidí a zvířat v čisté přírodě si nechci jen představovat , ale žít.
Life with nuclear weapons can not imagine, but beautiful life of people and animals in nature do not want to clean only imagine, but to live."

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: