Art for Peace Logo
Age Group Logo

Jen v míru přežívají sny a ideály / Just to survive in peace the dreams and ideals

Art for Peace picture
Artist: Tereza P.
Location: Bzenec, Česká Republika
Age: 17
"Symbolem pokoje a nezničitelnosti života je jednorožec, který vystupuje z mlžného oblaku, aby chránil svět. Kometa letící na hvězdném nebi nás nutí k zamyšlení, jak zbytečné jsou války ve srovnání s děním ve vesmíru. Zázrak života, který se vyvinul na Zemi, si zaslouží, aby byl v míru zachován.

Symbol of peace and the indestructibility of life is the unicorn, which emerges from the misty cloud to protect the world. Comet flying to the starry firmament forces us to think about how wars are useless in comparison with events in the universe. The miracle of life that evolved on Earth, deserves to be preserved in peace."

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: