Art for Peace Logo
Age Group Logo

Spokojená zvířátka / happy animals

Art for Peace picture
Artist: Sabina H.
Location: Sokolov, CZ
Age: 9
"Na rozkvetlé jarní louce plné kytiček se spokojeně vyhřívají zvířátka,užívají si své svobody, volnosti ze života.
Ne vždy se k nim hezky chováme, někde jsou i v ohrožení. Můžeme to změnit?


The blooming spring meadow full of flowers happily basking animals, enjoying their freedom, freedom of life.
Not always behave nicely to them, sometimes even threatened. Can we change?"

Show your support for the artist by "liking", "tweeting", or "pinning" this page...

Check out some other contest entries: